Coz Vermeersch was slachter/slager in Watou.

Coz was niet zijn echte voornaam, maar zijn roepnaam. Eigenlijk heette hij Albert.
Waar hij vandaan kwam, heb ik niet kunnen terugvinden.
‘In de tijd’ had iedereen dat, zo ’n roepnaam. Je hoorde er niet bij zonder.

Coz sterft kinderloos. Na zijn dood staat het huis lange jaren leeg.
Te verkommeren.

In de zeventiger jaren wordt het gekocht, aangepast aan de actuele woonnoden
en krijgt de verrotte streekeigen voorgevel met houten lambrisering een facelift.