In ’t schoon Vlaams heette de man Antoon Sander.
Hij werd geboren op +/- 15 september 1586 in Antwerpen en overleed in de abdij van Affligem, Hekelgem op ongeveer 16 januari 1664.
Sanderus was priester, histiograaf, hagiograaf, topograaf, bibliograaf en Latijns dichter. Al bij al een heel geleerde bol, zowaar.
In 1625 werd hij kanunnik in Ieper.

Zijn bekendste werk is de ‘Flandria Illustrata’ van 1614. In ’t Nederlands betekent die titel zoveel als ‘Verheerlijkt Vlaanderen’.v
Het werk omvat een bibliografie van 35 graven van Vlaanderen en een rijk geïllustreerde beschrijving van hun graafschap.
In deze boeken halen we informatie over o.a. ’t Graafschap Watou plus bovenstaande, weliswaar ingekleurde, afbeelding van het kasteel
en ’t centrum van Watou.
De prent maakt ons meteen duidelijk dat onze B&B toen nog niet gebouwd was...
De Herenhoeve en heerlijkheid Cortewyle/Korte Wilde bestaan wel al, maar zijn gelegen buiten het dorp, richting Catsberg.
Verder bevond zich op de ‘platze’, ongeveer waar nu ’t Hommelhof je honger stilt, het baljuwhuis van de Heerlijkheid Cortewyle.